KAYMAKAMIMIZDAN İMARA AYKIRI YAPILAŞMAYA SIKI TAKİP
 
3194 Sayılı İmar Kanunu’na 18.05.2018 tarihinde eklenen geçici 16ncı madde ile 06/06/2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren hakkındaki Tebliğ hükümlerine “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” göre Kanunun ruhuna aykırı olarak 31/12/2017 tarihinden sonra ruhsatsız veya ruhsata aykırı inşai faaliyetlere hiçbir şekilde izin verilmeyeceği, ruhsatsız ve ruhsat ekine aykırı yapıların tespitine ve yıkımına yönelik iş ve işlemlerin ivedilikle gerçekleştirileceğinden İlçemize bağlı Sisdağı yaylasında incelemelerde bulunan Kaymakamımız Celal Nuri KOFOĞLU, ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespit edildiğini ve kısa süre içerisinde yıkım için çalışmaların başlayacağı, vatandaşlarımızın hukuksuz işlere başvurarak milli servetin heba olmasına ve kendi zararlarına yol açılmasına neden olmamaları hususlarında vatandaşları uyardı.