YETİŞTİRİCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
HER YAŞTAKİ HAYVANLAR İÇİN KÜPELEME VE BİLDİRİM AFFI ÇIKTI
 
''Her yaştaki büyükbaş hayvanlara (sığır-manda) ve küçükbaş hayvanlara (koyun-keçi) 31 Mart 2019 tarihine kadar küpeleme ve kayıt işlemleri cezasız yapılabilecektir"
 
03 Kasım 2018 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2'nci maddesi gereği; yönetmeliğin geçici 1'inci maddesinde yer alan “Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan her yaştaki sığır cinsi hayvanların, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın 31/03/2019 tarihine kadar tanımlama ve kayıt işlemleri yapılır.” hükmü kapsamında 31 Mart 2019 tarihine kadar küpelemedeki '0-3 aylık' yaş sınırlaması kaldırılmış olup, her yaştan sığır cinsi hayvan küpelenerek kayıt altına alınabilecektir.
 
Aynı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2'nci maddesi gereği; yönetmeliğin geçici 2'inci maddesinde yer alan “31/03/2019 tarihine kadar her yaştaki koyun ve keçi türü hayvana kimliklendirme ve kayıt işlemi yapılır.” hükmü kapsamında; 31 Mart 2019 tarihine kadar küpelemedeki '0-6 aylık' yaş sınırlaması kaldırılmış olup, her yaştan koyun ve keçi türü hayvana kimliklendirme ve kayıt işlemi yapılabilecektir.
 
Ayrıca büyük ve küçükbaş hayvanların hayvanların hareket, ölüm, kesim, işletmede zorunlu kesimleri ile yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgiler, bildirim süresine bakılmaksızın yukarıda belirtilen tarihe kadar cezasız olarak güncellenebilecektir.
 
Bu kapsamda; işletmesinde küpesiz büyükbaş ve küçükbaş hayvanı bulunan yetiştiricilerimizin, Çanakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
 
ÇANAKÇI İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ