Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı
 
 
Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü kutladığımız bu coşkulu günde hepinize sevgilerimi ve en iyi dileklerimi sunar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz önemli günlerimizden biri olan Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım.
​Ulusların tarihinde önemli kırılma anları vardır. Bu kırılma anlarını nasıl değerlendirildiklerine bağlı olarak varlıklarını sürdürmek ya da yok olmakla karşı karşıya kalırlar. Ya bu sıkıntılar başarıyla atlatılarak ayakta kalınır ya da tarihin tozlu sayfalarında yer almak üzere yok olunur. Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşananlar, Türk Milleti açısından böyle önemli bir kırılma noktası niteliğindedir. Varlık ile yokluk arasında bir mücadeledir.
​Her dönemde her koşul altında ayakta kalmayı başarmış milletimiz, bu zor koşullarla baş etme hususunda tereddüde düşmemiş, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde bir mücadeleye girmiştir.19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan ve Amasya, Erzurum ve Sivas üzerinden Ankara’ya ulaşan mücadele sonunda 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır.
​Artık herkesin kazandık dediği bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk asıl mücadeleyi başlatmıştır. Bu mücadele de çağın gereklerine uygun bir yönetimi tesis etme mücadelesidir. Genç devlet, çağın gereklerine uygun bir şekilde oluşturulmuş ve “Egemenliğin gerçek sahibi olan millete yönetme hakkını vermek” maksadıyla 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir.
​Cumhuriyet hâkimiyetin kayda ve şarta bağlanmaksızın millete ait olduğu milletin kendi kendini yönetme hakkına sahip olduğunun ilanıdır. Bu sebeple bugün çağdaş yönetimlerde olduğu gibi milletimiz kendisini yönetecekleri seçmekte, yönetim kuralları milletin temsilcilerince belirlenmektedir.​
Türk milletinin çağdaş hayat düzeni ve Türk modernleşme tarihinin en önemli ve en ileri nitelikteki atılımı olan Cumhuriyetimiz, demokrasi ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine dayalı ve bu yolda tüm uygar insanlığa örneklik bir başyapıt değerindedir.
Atatürk ve arkadaşlarının ileri görüşlülüğü sayesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti çağdaş demokrasiler arasında yer almakta bölgesinde örnek gösterilmektedir.
Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak ve onu yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bize düşen karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamında, birlik ve bütünlük içinde olmak ve kötü emellere fırsat vermemektir.
 
​Dünyadaki en kutsal meslek şüphesiz öğretmenliktir. Sizler, Cumhuriyeti koruyacak, payidar kılacak, yükseltecek ve yüceltecek kişilikli, nitelikli bireyler yetiştirdikçe, Cumhuriyetimizin nice yıldönümleri huzur ve mutluluk içinde kutlanacaktır.
​Öğrencilerinizi özel ve yerel etkilerden uzak olarak, çağdaş değerlerle donatınız. Onları bilimsel düşünme yeteneğine sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve teknoloji ile donatılmış, verimliliği esas alan, vatan ve milletine bağlı bireyler olarak yetiştiriniz.
 
​Sizler, Atatürk’ün deyimiyle “geleceğin ümidi, ışıklı çiçeklerisiniz. Büyük önderimiz M. Kemal Atatürk “Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak” sözleri ile işaret ettiği ve Cumhuriyeti emanet ettiği gençlersiniz. Taşıdığınız bu emanetin ağırlığı ve sorumluluğunun bilincinde olduğunuza inanıyor ve güveniyoruz. Unutmayınız ki, geleceğimize yön verecek sizlersiniz. Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiye vakıf bireyler olmak için çabalayın ve hayallerinizi büyük tutun. Unutmayınız ki, büyük hayaller kurmayanlar büyük işler başaramazlar. Bu ülke, sizlerin çabası ile dünyadaki saygın yerini alacaktır.
 
​Bu duygu ve düşüncelerle, bugün Bir yaşındaki kadar genç ve Bin yaşındaki kadar köklü olan Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğilirken, Cumhuriyet bayramınızı kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum…
 
Çanakçı Kaymakamı