ARICILIK YATIRIMLARINA % 60 HİBE DESTEĞİ
 
11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar" ve 15.04.2017 tarih ve 30039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz,Hindi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (2017/20)" çerçevesinde arıcılık konusunda Giresun ilimizin de içerisinde bulunduğu yatırım programına ilişkin Uygulama Rehberi Bakanlığımızın http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-Kaynakli-Projeler internet adresinde yayınlanmıştır.
Bu kapsamda şartları yerine getiren arıcılarımıza 5 bin TL'ye kadar; bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası ve bal sağım çadırı alımı için % 60 hibe desteği verilecektir.
Başvurular 17 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak olup, son müracaat 15 Ağustos 2017 günü mesai bitimine kadar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
 
Çanakçı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü