2017 YILI AŞILAMA KAMPANYALARI
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın ‘'2017 Yılı Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Programı'' kapsamında İlçemizde büyükbaş hayvanlarda ŞAP, Nodüler Ekzantem (Lumpy Skin Disease) ve Brusella hastalıklarına; küçükbaş hayvanlarda Brusella ve Koyun-Keçi Vebası hastalıklarına; kedi-köpeklerde ise Kuduz hastalığına karşı programlı aşılama kampanyası yürütülecektir. Aynı zamanda hayvanlarda bulaşıcı ve ihbarı mecburi hastalıklara karşı sağlık taramaları da gerçekleştirilecektir.
Şap Aşılama Kampanyası'na 2 Ocak tarihinde başlanmış olup, 31 Mart tarihinde sonuçlandırılacaktır. Kampanyada, 2 aylıktan büyük tüm büyükbaş (sığır-manda) hayvanlar aşılanacaktır. İsteyen yetiştiriciler küçükbaş hayvanlarını da aşılatabileceklerdir. Halk arasında ‘tabak' olarak ta bilinen şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık; et veriminde %30-45, süt veriminde %15-35 arasında verim kayıplarına neden olur. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, ölümlere yol açabilir. Bu hastalık insan sağlığı açısından ise risk teşkil etmemektedir.
Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) Aşılama Kampanyası Şap aşılama kampanyasının ardından başlanacak ve 30 Mayıs tarihinde sonuçlandırılacaktır. Kampanyada, 3 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacaktır. Tipik olarak deride; nodüller ve yumrularla karakterize viral bir hastalıktır. Sinek ve sivrisinek sokması hastalığın yayılmasında en büyük role sahiptir. Direk temasın ise yayılımda küçük rolü olduğu görülmüştür. LSD hastalığının insanlara bulaşma özelliği yoktur.
Kuduz Aşılama Kampanyası ise 27 Şubat – 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İlimiz genelinde sahipli/sahipsiz tüm kedi ve köpeklerin aşılanması hedeflenmekte olup, Belediyelerin, Muhtarlıkların ve sivil toplum örgütlerinin de aktif desteği sağlanacaktır. Kuduz, bütün sıcakkanlı hayvanlarda ve insanlarda görülen öldürücü viral bir hastalıktır. Hayvan sahiplerinin koruyucu önlem olarak, kedi ve köpeklerine her yıl mutlaka kuduz aşısı yaptırmaları gerekir.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tarafından alınan tedbirlere uymayanlara; (ç) bendi 4 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen gerçek veya tüzel kişilerden, Bakanlık tarafından yapılan kontrollerde gerekli kolaylığı göstermeyenlere; (e) bendi 7 nci madde gereği Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak hayvanlarını tanımlatmayan, işletmelerini ve hayvanlarını kayıt altına aldırmayan, gerekli bildirimlerde bulunmayan, kayıt tutmayan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanmaktadır. 5996 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler gereğince; yetiştiricilerin hayvancılık desteklerinden faydalanabilmeleri ve cezai duruma düşmemeleri için hayvanlarına programlı koruyucu aşıları düzenli uygulatmaları, hayvanlarını küpeletmeleri ve doğum/ölüm/alım-satım gibi bildirimlerini süresi içerisinde İlçe Müdürlüğümüze bildirerek güncelletmeleri gerekmektedir.
Yetiştiricilerimize duyurulur.
 
Çanakçı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü​