TÜM ÜRETİCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
2017 ÜRETİM SEZONU MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ İCMALLERİ ASKIYA ÇIKIYOR!
 
        05.06.2017 tarih ve 2017/10465 Sayılı 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklere İlişkin Karar, 25.12.2017 Tarih ve 2017/11165 Sayılı 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile 17.09.2017  tarih ve 30183 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/39) hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2017 Yılı Mazot ve Gübre Desteği Üretici Detayında İcmali, ilgili tebliğin 21.Maddesi gereği MUHTARLIKLAR MARİFETİYLE 14.02.2018-18.02.2018 TARİHLERİ ARASINDA UYGULAMA TAKVİMİNDE (EK-2) BELİRTİLMİŞ OLAN 5 GÜN SÜRE İLE ASKIYA ÇIKARILACAKTIR.
 
İlgili tebliğin 21.Maddesinde:
(1)Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresi ve askı süresinin bitimini takip eden üç iş günü içinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.
(2) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında idari kaynaklı hata olması halinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.
(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır.
Denilmekte olup; BİLGİLERİNDE EKSİKLİK OLDUĞUNU DÜŞÜNEN TÜM ÜRETİCİLERİMİZİN YAZILI OLARAK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAŞVURU YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.
 
 
Üreticilerimize önemle duyurulur.
 
 
ÇANAKÇI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ